OPIS PROJEKTA

Aktualna investicija predvideva prvo fazo rekonstrukcije in dozidave OŠ Žiri. Ureditev obstoječih objektov OŠ Žiri bo ostala z gradnjo nove večnamenske športne dvorane nespremenjena. Dozidava večnamenske športne dvorane se bo priključila nizu na zatrepni zahodni fasadi, z vmesnim povezovalnim delom, tako da bo poseg v obstoječo strukturo minimalen in neinvaziven. Z urejenimi zunanjimi zelenimi in športnimi površinami, novo prometno zasnovo in novimi parkirišči bo večnamenska dvorana služila za potrebe osnovne šole, pa tudi za organiziranje športnih, kulturnih, zabavnih in družabnih prireditev v mestu in občini.

Nova dozidava bo sestavljena iz dveh funkcionalno povezanih in sodelujočih delov. Povezovalni del bo dejansko povezoval obstoječi objekt z novo športno dvorano in bo z obstoječim objektom povezan v dveh etažah, pritličju in 1. nadstropju. V pritličju bo podaljšan hodnik med obstoječimi učilnicami, ki bo omogočal vstop v obstoječe prostore otroškega vrtca in povezavo proti večnamenskemu prostoru. V 1. nadstropju bo obstoječi hodnik pravokotno nadaljevan proti prostorom uprave šole in dvema učilnicama.

Večnamenska športna dvorana bo urejena v dveh etažah. Osrednji vhod za zunanje uporabnike večnamenske športne dvorane bo na zahodni strani preko vetrolova. Servisna vhoda bosta na severovzhodni strani, neposredno bosta dostopna shramba opreme in kuhinja. Parkirišče bo v času pouka služilo predvsem zaposlenim in staršem, ob prireditvah in v popoldanskem času pa obiskovalcem. Za učence in zaposlene bodo urejena pokrita parkirna mesta za kolesa (kolesarnica in nadstrešnice).

Večnamenska športna dvorana bo v pritličju obsegala športni kabinet, 4 prostore garderob namenjenih učencem, 2 prostora garderob za zunanje uporabnike, garderobo za učiteljice 1. triletja (v časovnem zamiku za sodnike) in tehnični prostor. Navedeni prostori bodo povezani z nečistim in čistim hodnikom na eni strani s povezovalnim delom, na drugi strani pa z glavnim vhodom in hallom ter vertikalnimi komunikacijami – stopniščem. Osrednji hall bo opremljen s priročno kuhinjo in sanitarijami za obiskovalce. Na severni strani bo večnamenski prostor. Zunanji vhod v osrednji hall bo preko urejenega vetrolova z izrazitim portalom.

Osrednji del objekta – telovadni prostor bo izveden s tremi vadbenimi enotami, ki bodo ločene z dvižnimi zavesami. Poleg osrednjega telovadnega prostora bo urejena shramba opreme z neposrednim zunanjim vhodom in jama za doskok pri vadbi športne in ritmične gimnastike ter akrobatike. Na južni strani telovadnega prostora bodo urejene izvlečne tribune z zložljivimi sedeži. Vgrajen bo kakovosten športni pod z vrisanimi linijami za posamezna igrišča in s predpripravljenimi vdolbinami za montažo odbojkarskih drogov. V nadstropju bodo urejeni spremljajoči športni prostori – mala dvorana s shrambo orodja, fitnes in ločene garderobe za uporabnike fitnesa in male dvorane, ki bo prednostno namenjena plesu. V ločenih prostorih bo urejena manjša vadbena dvorana za borilne športe in prostor za balvansko plezanje. Z različnimi postavitvami izvlečnih tribun, spuščanjem ločilnih zaves, visečih košev in postavitvijo golov bo mogoče vadbeni prostor organizirati v različna igrišča. V času pouka in rekreacije bo tako telovadnica omogočala razdelitev na tri vadbene prostore, od katerih bo vsak ločno dostopen s čistega hodnika. Med stebri v severni steni bodo dodatno montirani letveniki in omare za športne pripomočke.

PODROBNOSTI

Kategorija:
Naročnik:VG5
Lokacija:Slovenija, Žiri
Površina:2.967,99 m2
Leto gradnje:Oktober 2018 -